Çevre Politikamız

Çepaş, teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan ve önem veren yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.

Çevre Politikamız

Çepaş teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan ve önem veren yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.

Bu amaçla faaliyet alanına uygun çevre yasal düzenlemelere, müşterilerin öngördüğü şartlara ve diğer gerekliliklere bağlı kalarak, alt yükleniciler de dahil olmak üzere bünyesinde çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmayı ve sürekli gelişme ile güçlendirmeyi taahhüt eder.

Buna yönelik olarak;

  • Doğal kaynak kullanımında çevreye saygılı olacak,
  • Taahhüt faaliyetlerinden kaynaklanan atık miktarını ve çevre kirliliğini azaltacak ve önleyecek,
  • Hammadde kullanımında israfı önleyecek,
  • Enerji tüketiminde sürekli tasarruf ederek çevre kirliliğini azaltacak,
  • Diğer tarafların (halk, alt yükleniciler vb.) bu politikaya kolay erişimini sağlayacaktır.

Bu politika üst yönetimin sorumluluğundadır. Politika eğitim, duyuru vb. uygulamalar ile tüm personele aktarılır, herkes tarafından anlaşılması ve politikaya uygun çalışılması sağlanır.

 İletişim

175. Sokak No: 2 - 2/A (İstanbul yolu 25.KM.) Saray Mahallesi Kahramankazan / Ankara / Türkiye
Tel: +90 312 815 47 23
Fax: +90 312 815 47 27
E - Mail: info@cepas.com.tr
İhracat: export@cepas.com.tr
İletişim

175. Sokak No: 2 - 2/A (İstanbul yolu 25.KM.) Saray Mahallesi Kahramankazan / Ankara / Türkiye

Tel: +90 312 815 47 23
Fax: +90 312 815 47 27

E - Mail: info@cepas.com.tr
İhracat: export@cepas.com.tr