Çevre Politikamız

Çepaş, teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan ve önem veren yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.

Çevre Politikamız

ÇEPAŞ, GONVARRI INDUSTRIES bir üyesi olarak çelik sektörüne liderlik ederek, şirket tarafından yürütülen faaliyetlerde, doğal çevrenin korunmasının sağlaması için gerekli kaynakları sağlamaktadır.

Bu yüzden, ÇEPAŞ GONVARRI INDUSTRIES Bu taahhüdü gerçeğe dönüştürmek için ISO 14001'e dayalı bir çevre yönetim sistemini kurmuştur. ÇEPAŞ GONVARRI INDUSTRIES tüm üretim süreçlerinde etkin çözümler ile sürdürülebilir ve yenilikçi alternatifler uygulamak için tüm personelin gerekli ve en yüksek katılımını sağlamaktadır.

Bu politika tüm müşteriler ve ilgili taraflar için geçerlidir ve aşağıdaki taahhütlerin yerine getirilmesinde temel teşkil eder:

 • Tüm ürün ve hizmetlerin emniyetli, güvenilir olmasını ve çevre açısından uygulanan tüm şartnameleri, standartları, uygulama kodlarını yerine getirmesini sağlamak
 • Çevre Politikamızı indirmek için tıklayınız.

  ISO 14001:2015 Sertifikası indirmek için tıklayınız.

 • Tasarım ve geliştirme süreçlerinde çevresel etkileri göz önünde bulundurmak
 • Çevresel sistemin sürekli iyileştirilmesi sürecinde, çevresel risklerin önlenmesine yönelik program ve eylemlerin oluşturulması
 • Endüstriyel faaliyetlerimizin sürdürülebilir yaşam döngüsü analizlerini göz önünde bulundurmak ve bu kriterleri tedarikçilerimiz arasında teşvik etmek.
 • Çevre politikasını tüm çalışanlara açıklamak, tüm personeli uygulanan sistemin yönetimi ve gelişimine dahil etmek, eğitmek ve motive etmek.
 • Tüm doğrudan veya dolaylı faaliyetlerimizin etkilerini değerlendirmek, etkin çevresel hedefleri gözetmek.
 • Faaliyetlerimizi kanun, yönetmelik ve diğer gerekliliklere adapte etmek.
 • Organizasyonun mevcut olanaklarına bağlı olarak faaliyetlerimizin çevresel etkilerini önleme, azaltma, önleme veya ortadan kaldırma çabalarına devam etmek.
 • İş dünyasındaki, sosyal ve çevresel taleplerdeki değişikliklere uyum sağlamak için politikayı düzenli olarak gözden geçirmek.
 • Belge Kapsamımız Sıcak daldırma galvaniz, oto bariyer, oto korkuluk ve elemanları, aydınlatma direkleri, (poligon, monopol), projektör ve omega direkleri, kaynaklı ve çelik konstrüksiyon imalatı, solar çelik profil imalatı, civatalı, bağlantılı kafes tip direklieri (E.N.H.E.İ.H), GMSve trafo merkezleri imalatı ve trafik standard ve bilgi levhaları imalatı, ve projelendirilmesi ile yol çizgi boyası ve cam küreciği satışı.

   İletişim

  175. Sokak No: 2 - 2/A (İstanbul yolu 25.KM.) Saray Mahallesi Kahramankazan / Ankara / Türkiye
  Tel: +90 312 815 47 23
  Fax: +90 312 815 47 27
  E - Mail: info@cepas.com.tr
  İhracat: export@cepas.com.tr
  İletişim

  175. Sokak No: 2 - 2/A (İstanbul yolu 25.KM.) Saray Mahallesi Kahramankazan / Ankara / Türkiye

  Tel: +90 312 815 47 23
  Fax: +90 312 815 47 27

  E - Mail: info@cepas.com.tr
  İhracat: export@cepas.com.tr